Strona główna | Angielski | Ćwiczenia | Słownictwo | Tłumaczenia | Słownik |Standardy | W3C| Wzory umów | O nas | Kontakt

Polskie tłumaczenie Rekomendacji "XPointer xmlns() Scheme"

Autor: Sebastian Snopek
Lokalizacja: http://www.t4tw.info/tlumaczenia/w3c_angielski_xmlns()_Xpointer/xptr-xmlns.html

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji W3C XPointer xmlns() Scheme. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-xmlns-20030325/.
Dokument jest chroniony prawem autorskim. Copyright © 2003 W3C® (MIT, ERCIM, Keio).

 

W3C

Schemat xmlns() w Xpointer

Rekomendacja W3C z 25 marca 2003 roku.

Obecna wersja:
http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-xmlns-20030325/
Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/xptr-xmlns/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-xmlns-20021113/
Autorzy:
Steven J. DeRose <sderose@acm.org>
Ron Daniel Jr. <rdaniel@taxonomystrategies.com>
Eve Maler, Sun Microsystems <eve.maler@sun.com>
Jonathan Marsh, Microsoft <jmarsh@microsoft.com>

Proszę zobaczyć erratę dla tego dokumentu, która może zawierać pewne normatywne poprawki.

Ten dokument jest również dostępny w następujących nienormatywnych formatach: XML.

Angielska wersja tej specyfikacji jest jedyną normatywną wersją. Nienormatywne tłumaczenia mogą być również dostępne.


Streszczenie

Schemat xmlns() w Xpointer jest przeznaczony do użytku z XPointer Framework [XPtrFrame] w celu odpowiedniej interpretacji prefiksów przestrzeni nazw we wskaźnikach, na przykład: schemat kwalifikowanych przestrzeni nazw, element kwalifikowanych przestrzeni nazw lub nazwy atrybutów pojawiające się wewnątrz schematu danych.

Status Dokumentu

Ta sekcja opisuje status tego dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą zastąpić ten dokument. Najnowszy status dokumentów z tej serii dostępny jest na stronach W3C.

Ten dokument to Rekomendacja(REC) W3C. Został omówiony przez Członków W3C i inne zainteresowane strony, a także został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest to stały dokument i może być używany jako wzorzec lub cytowany jako odnośnik normatywny z innego dokumentu. Rola W3C podczas tworzenia rekomendacji polega na zwróceniu uwagi na specyfikację oraz promocję jego rozwoju. Zwiększa to funkcjonalność i interoperacyjność sieci internetowej.

Ten dokument został stworzony przez W3C XML Linking Working Group jako część działania XML. Należy kierować się do podzbioru oryginalnych wymagań XPointer, oraz łączyć razem z towarzyszącymi specyfikacjami XPointer Framework oraz Schemat element() w XPointer jako część składni identyfikatora fragmentu dla XML Media types.

Komentarze dotyczące tej rekomendacji są miło widziane. Proszę przesyłać je na publiczną listę mailingową pod adresem: www-xml-linking-comments@w3.org (archiwum).

Informacje na temat implementacji związanych z tą specyfikacją oraz towarzyszące schemat atrybutu element() w XPointer oraz schemat atrybutu xmlns() w XPointer można znaleźć w Raporcie Implementacji.

Istnieją ujawnienia patentowe i zobowiązania licencyjne powiązane z tą Rekomendacją, które można znaleść na stronie Oświadczenie XPointer IPR w zgodności z polityką W3C.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C oraz innych dokumentów technicznych można znaleźć pod adresem http://www.w3.org/TR/. Publikacje W3C mogą w każdym momencie zostać uaktualnione, zastąpione lub zdezaktualizowane przez inne dokumenty.

Spis treści

1 Wstęp
2 Zgodność
3 Język i Przetwarzanie

Uzupełnienie

A Odwołania Normatywne
B Nienormatywne Odwołania (Nienormatywne)


1 Wstęp

Schemat xmlns() w XPointer jest przeznaczony do użycia z XPointer Framework [XPtrFrame] w celu odpowiedniej interpretacji prefiksów przestrzeni nazw we wskaźnikach, na przykład: schemat kwalifikowanych przestrzeni nazw, element kwalifikowanej przestrzeni nazw lub nazwy atrybutów pojawiające się wewnątrz schematu danych.

[Definicja: Następujące słowa kluczowe: musi, nie może, wymagany, będzie, nie będzie, powinien, nie powinien, rekomendowany, może oraz opocjonalnie w tej specyfikacji mają być interpretowane zgodnie z opisem [RFC 2119].]

Terminy: pointer part, schamat, procesor XPointer, error, oraz kontekst powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context) są użyte w tej specyfikacji zgodnie z definicją w specyfikacji XPointer Framework.

Oficjalna gramatyka dla schematu xmlns() jest podana poprzez użycie prostej notacji Extended Backus-Naur Form (EBNF) zgodnie z opisem Rekomendacji [XML].

2 Zgodność

Ta specyfikacja normatywnie polega na specyfikacji XPointer Framework [XPtrFrame].

Dostosowując procesory XPointer deklarujące obsługę schematu xmlns()należy dostosować je do zachowania zdefiniowanego w tej specyfikacji oraz można dostosować je do dodatkowego schematu specyfikacji XPointer.

3 Język i Przetwarzanie

Ta sekcja opisuje składnię i semantykę schematu xmlns() i zachowanie procesorów XPointer w odniesieniu do tego schematu.

Nazwą schematu jest "xmlns". Schemat składni danych jest następujący; jeżeli schemat danych w pointer part ze schamatem xmlns()nie dostosowuje się do składni zdefiniowanej w tej sekcji to pointer part nie wnosi nowego wpisu do kontekstu powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context).

Schemat Składni xmlns()
[1]   XmlnsSchemeData   ::=    NCName S? '=' S? EscapedNamespaceName
[2]   EscapedNamespaceName   ::=    EscapedData*

S zostało zdefiniowane w specyfikacji XML [XML], NCName zostało zdefiniowane w specyfikacji przestrzeni nazw XML [XML-Names] oraz EscapedData zostało zdefiniowane w specyfikacji XPointer Framework [XPtrFrame].

Pointer part ze schematem xmlns() deklaruje prefix przestrzeni nazw (NCName) w celu skojarzenia z nazwą przestrzeni nazw XML (EscapedNamespaceName ze wszystkimi sterującymi znakami diakrytycznymi usuniętymi). Każdy pointer part, który używa schematu xmlns() wnosi nowy wpis do kontekstu powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context). Jeżeli pointer part definiuje powiązanie dla prefiksu przestrzeni nazw, który już ma w przestrzeni nazw kontekst powiązań (namespace binding context) , wtedy nowy wpis nadpisuje stary.

Na przykład, następujący pointer part dokonuje powiązania prefiksu abc do nazwy przestrzeni nazw http://example.com/ns/abc:

xmlns(abc=http://example.com/ns/abc)

Pointer part, który używa schematu xmlns() nigdy nie identyfikuje podzasobu, tak więc ewaluacja XPointer processor zawsze jest kontynuowana z następnym pointer part. Jednakże, ewaluacja xmlns pointer ma potencjalny wpływ na pointer parts po jego prawej stronie.

XPointer Framework (na którym bazuje ta specyfikacja) dyktuje to, że początkowy kontekst powiązań przestrzeni nazw przed ewaluacją pierwszego pointer part składa się z pojedyńczego wpisu: prefiksu xml powiązanego z URI http:/www.w3.org/XML/1998/namespace. Zgodnie z zasadami okeślonymi we Framework, każda próba użycia schematu xmlns() przez pointer part do zredefiniowania prefiksu xml nie spowoduje zmian w kontekście powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context). Każda próba powiązania prefiksu do nazwy przestrzeni nazw http://www.w3.org/XML/1998/namespace nie spowoduje zmian w kontekście powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context). Każda próba powiązania prefiksu do nazwy przestrzeni nazw http://www.w3.org/2000/xmlns/ nie spowoduje zmian w kontekście powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context).

Prefiks użyty w pointer parts nie musi pasować do prefiksu (lub braku prefiksu) aktualnie używanego w źródle XML do którego adresuje pointer part. Na przykład, załóżmy następujący zasób docelowy XML:

<customer xmlns="http://example.org/customer">
   <name xmlns="http://example.org/personal-info">John Doe</name>
</customer>

Ewaluacja pointer part który odnosi się do elementu customer nie zidentyfikuje podzasobu jeśli kontekst powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context) nie posiada wpisu który dokonuje powiązania prefiksu do nazwy przestrzeni nazw http://example.org/customer. Następujące dwa pointer parts pozwalają xpointer() [XPointer] part po prawej stronie odnieść się do elementu customer element (jako c:customer) i elementu nazwy (jako p:name):

xmlns(c=http://example.org/customer) xmlns(p=http://example.org/personal-info)
xpointer(/c:customer/p:name)

A Odwołania Normatywne

RFC 2119
Scott Bradner, RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Internet Engineering Task Force, 1997.
XML
Tim Bray, Jean Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, and Eve Maler, editors. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). World Wide Web Consortium, 2000.
XPtrFrame
Paul Grosso, Eve Maler, Jonathan Marsh, and Norman Walsh, editors. XPointer Framework. World Wide Web Consortium, 2002.
XML-Names
Tim Bray, Dave Hollander, and Andrew Layman, editors. Przestrzenie nazw w XML. World Wide Web Consortium, 1999.

B Nienormatywne Odwołania (Nienormatywne)

XPointer
Steve DeRose, Eve Maler, and Ron Daniels, editors. Schemat xpointer() w XPointer. World Wide Web Consortium, 2002. Work in progress.