Strona główna | Angielski | Ćwiczenia | Słownictwo | Tłumaczenia | Słownik |Standardy | W3C| Wzory umów | O nas | Kontakt

Polskie tłumaczenie Rekomendacji "XPointer element() Scheme"

Autor: Sebastian Snopek
Lokalizacja: http://www.t4tw.info/tlumaczenia/W3CangielskiXPointerelement/W3CangielskiXPointerelement.htm

Dokument ten jest tłumaczeniem rekomendacji W3C XPointer element() Scheme. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-element-20030325/.
Dokument jest chroniony prawem autorskim. Copyright © 2003 W3C® (MIT, ERCIM, Keio).

W3C

Schemat element() w Xpointer

Rekomendacja W3C z 25 marca 2003 roku

Obecna wersja :
http://www.w3.org/TR/2003/REC-xptr-element-20030325/
Najnowsza wersja :
http://www.w3.org/TR/xptr-element/
Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2002/PR-xptr-element-20021113/
Autorzy:
Paul Grosso, Arbortext, Inc. <paul@arbortext.com>
Eve Maler, Sun Microsystems <eve.maler@sun.com>
Jonathan Marsh, Microsoft <jmarsh@microsoft.com>
Norman Walsh, Sun Microsystems <Norman.Walsh@Sun.COM>

Proszę zobaczyć erratę dla tego dokumentu, która może zawierać pewne normatywne poprawki.

Ten dokument jest również dostępny w nastepujących nienormatywnych formatach: XML.

Angielska wersja tej specyfikacji jest jedyną normatywną wersją. Nienormatywne tłumaczenia mogą być również dostępne.


Streszczenie

Schemat Xpointer element()jest przeznaczony do użycia z XPointer Framework [XPtrFrame] aby pozwolić na podstawowe adresowanie elementów XML.

Status Dokumentu

Ta sekcja opisuje status tego dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą zastąpić ten dokument. Najnowszy status dokumentów z tej serii dostępny jest na stronach W3C.

Ten dokument to Recomendacja (REC) W3C. Został omówiony przez Członków W3C i inne zainteresowane strony, a także został zatwierdzony przez Dyrektora jako Rekomendacja W3C. Jest to stały dokument i może być używany jako wzorzec lub cytowany jako odnośnik normatywny z innego dokumentu. Rola W3C podczas tworzenia rekomendacji polega na zwróceniu uwagi na specyfikację oraz promocję jego rozwoju. Zwiększa to funkcjonalność i interoperacyjność sieci internetowej.

Ten dokument został stworzony przez W3C XML Linking Working Group jako część działania XML. Należy kierować się do podzbioru oryginalnych wymagań XPointer i łączyć razem z towarzyszącymi specyfikacjami XPointer Framework oraz Schemat xmlns() w XPointer jako część składni identyfikatora fragmentu dla typów XML Media

Komentarze dotyczące tej rekomendacji są miło widziane. Proszę przesyłać je na publiczną listę mailingową pod adresem: www-xml-linking-comments@w3.org (archiwum).

Informacje na temat implementacji związanych z tą specyfikacją oraz towarzyszące Schematowi element() w XPointer oraz Schematowi xmlns() w XPointer można znaleźć w Raporcie Implementacji.

Istnieją ujawnienia patentowe i zobowiązania licencyjne powiązane z tą Rekomendacją, które można znaleźć na stronie Oświadczenia XPointer IPR w zgodności z polityką W3C.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C oraz innych dokumentów technicznych można znaleźć pod adresem http://www.w3.org/TR. Publikacje W3C mogą w każdym momęcie zostać uaktualnione, zastąpione lub zdezaktualizowane przez inne dokumenty.

Spis Treści

1 Wstęp
2 Zgodność
3 Język i Przetwarzanie

Załączniki

A Odwołania Normatywne


1 Wstęp

Schemat Xpointer element() jest przeznaczony do użycia z XPointer Framework [XPtrFrame] aby pozwolić na podstawowe adresowanie elementów XML.

[Definicja: Następujące słowa kluczowe: musi, nie może, wymagany, będzie, nie będzie, powinien, nie powinien, rekomendowany, może oraz opocjonalnie w tej specyfikacji mają być interpretowane zgodnie z opisem [RFC 2119].]

Terminy: pointer part, schamat, procesor XPointer, error, oraz kontekst powiązań przestrzeni nazw (namespace binding context) są użyte w tej specyfikacji zgodnie z definicją specyfikacji XPointer Framework.

Oficjalna gramatyka dla schematu element() jest podana poprzez użycie prostej notacji Extended Backus-Naur Form (EBNF) zgodnie z opisem Rekomendacji XML [XML].

2 Zgodność

Ta specyfikacja normatywnie zależy od specyfikacji XPointer Framework [XPtrFrame].

Procesory XPointer obsługujące schemat element()zależą od umiejętności aplikacji do ujawnienia zasobu XML jako przynajmiej zbioru informacji XML Information Set [Infoset] i elementów danych informacyjnych XML Schema [XMLSchema]oraz właściwości wyszczególnionych  w specyfikacji XPointer Framework.

Dostosowując procesory XPointer deklarujące obsługę schematu element() należy dostosować je do zachowania zdefiniowanego w tej specyfikacji oraz można dostosować je do dodatkowego schematu specyfikacji XPointer.

3 Język i Przetwarzanie

Ta sekcja opisuje składnię i semantykę schematu element()i zachowanie XPointer processors w odniesieniu do tego schematu.

Nazwą schematu jest "element". Schemat składni danych jest następujący: jeśli dane schematu w części pointer posiadają element()to schemat nie dostosowuje się do składni zdefiniowanego w tej sekcji, pointer part nie identyfikuje się z podzasobem.

Shemat Syntaxu element()
[1]   ElementSchemeData   ::=    (NCName SekwencjaDzieci?) | SekwencjaDzieci
[2]    SekwencjaDzieci    ::=   ('/' [1-9] [0-9]*)+

Scheme data składa się z NCName (zgodnie z definicją w specyfikacji przestrzeni nazw XML [XML-Names]) bądź sekwencji dzieci lub z jednego i drugiego.

A NCNamepojawiające się samotnie identyfikuje pojedyńczy element dokładnie tak, jak to ma miejsce w przypadku shorthand pointer, zgodnie z definicją specyfikacji XPointer Framework [XPtrFrame] z wyjąkiem niepowodzenia identyfikacji elementu, co skutkuje brakiem identyfikacji podzasobu przez pointer part zamiast błędem XPointer Framework.

Na przykład, następujący pointer part identyfikuje element z atrybutem ID (zgodnie z definicją XPointer Framework) "intro"

element(intro)

Sekwencja dzieci pojawiająca się samotnie identyfikuje element poprzez stopniową nawigacje, która jest ukierunkowana przez sekwencję liczb całkowitych oddzielonych ukośnikami (/); każda liczba całkowita n znajduje n-ty element potomny poprzednio znalezionego elementu. Liczba całkowita n następująca po pierwszym ukośniku znajduje n-ty element bezpośrednio podporządkowany elementowi głównemu: albo unikalny element dokumentu (w przypadku właściwości [document element], jeśli zasób jest dokumentem XML, liczba całkowita zawsze wynosi 1) lub jeden z kilku potencjalnych elementów katalogu głównego (encja elementu głównego, jeśli źródło jest zewnętrzną encją przetwarzana). Na przykład: zakładając, że źródło XML jest całościowym dokumentem XML, to następujący pointer part identyfikuje drugą sekwencje dzieci w katalogu głównym dokumentu:

element(/1/2)

Sekwencja dzieci pojawiająca się po NCNameidentyfikuje element poprzez stopniową nawigację, począwszy od elementu zlokalizowanego po podanej nazwie. Na przykład: następujący pointer part identyfikuje element najpierw lokalizując element zidentyfikowany wartością "intro", później lokalizując element trzeci z jego elementów potomnych, na końcu identyfikuje pierwszy element potomny należący do elementu.

element(intro/3/1)

Jeżeli ani NCName, ani sekwencja dzieci nie zlokalizują elementu, to żaden element nie zostaje zidentyfikowany przez pointer part jako całość.

Schemat element()nie używa kontekstu powiązań przestrzeni nazw ponieważ nie obsługuje nazw złożonych.

A Odwołania Normatywne

Infoset
John Cowan and Richard Tobin, editors. XML Information Set. World Wide Web Consortium, 2001.
RFC 2119
Scott Bradner, RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Internet Engineering Task Force, 1997.
XML
Tim Bray, Jean Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, and Eve Maler, editors. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition). World Wide Web Consortium, 2000.
XML-Names
Tim Bray, Dave Hollander, and Andrew Layman, editors. Przestrzenie nazw w XML. World Wide Web Consortium, 1999.
XPtrFrame
Paul Grosso, Eve Maler, Jonathan Marsh, and Norman Walsh, editors. XPointer Framework. World Wide Web Consortium, 2002.
XMLSchema
Henry S. Thompson et al., editors. XML Schema Part 1. World Wide Web Consortium, 2001.