Słownik

Zadaniem poniższego słownika jest przybliżenie użytkownikom serwisu t4tw.info słów lub fraz, które mogą być niezrozumiałe. Zawartość słownika to w większości tłumaczenia definicji z języka angielskiego.
Zachęcamy wszystkich chętnych do dodawania nowych terminów do słownika. W najbliższym okresie czasu zostanie dodany formuarz dzięki któremu będą mogli Państwo dodawać nowe terminy.

Platform for Privacy Preferences Project (P3P) - jest technologią ochrony prywatności stworzoną przez World Wide Web Consortium. Technologia ta umożliwia użytkownikowi świadomie decydować, jakie informacje osobowe na jego temat mogą być zbierane przez serwis WWW.

Sieć Semantyczna - dostarcza ogólną strukturę, która pozwala na dzielenie się i danymi i ich ponowne użytkowanie, pomimo przeszkód związanych z aplikacjami, przedsiębiorstwem czy też społczeńtwem. Jest to wspólny wysiłek wielu naukowcó oraz prtnerów przemysłwych pod kierownictwem W3C. Sieć semantyczna jest oparta na Resource Description Framework (RDF). Artykół na temat sieci semantycznej: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_107066.html

CSS (Cascading Style Sheets) - kaskadowe arkusze stylów - język służący do opisu sposobu renderowania stron WWW. Opracowany w 1996 roku przez W3C. Polskie tłumaczenie Rekomendacji W3C "Kaskadowe Arkusze Stylów - Poziom 1"

SVG (Scalable Vector Graphics) - skalowalna grafika wektorowa - uniwersalny format dwuwymiarowej (statycznej i animowanej) grafiki oraz aplikacji graficznych w XMLu. SVG należy do rodziny XML, więc może być integrowany z innymi językami, jak na przykład XHTML. Wprowadzony został przez W3C jako rekomendacja w 2001 roku. Strona domowa SVG (w języku angielskim).

SMIL(Synchronzied Multimedia Integration Language) - standard W3C zalecany do opisu prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem XML. Strona domowa SMIL (w języku angielskim).

tutorial - dokument, oprogramowanie lub inne medium stworzone w celu poinstruowania użykownika o działaniu lub obsłudze różnorodnych produktów.

stopień rozwoju specyfikacji - Specyfikacje opracowane wewnątrz W3C muszą być formalnie zatwierdzone przez członków. Konsensus jest osiągany po prześciu specyfikacji przez etap recenzji projektu roboczego, rekomendacji kandydadzkiej, proponowanej rekomendacji na rekomendacji kończąc.

internacjonalizacja - Celem działalności internacjonalizacji jest zapewnienie, że formaty W3C oraz protokoły są otrwarte na wszystkie języki świata, systemy zapisu, kody znaków i konwencje lokalne.

Inicjatywa Dostępczości do Sieci (WAI)

Działalność WAI International Program Office
Zważywszy zasadniczą rolę jaką odgrywa Sieć w społeczeństwie, niezbędnym jest aby zapewnić dostęp do Sieci dla ludzi z różnymn stopniem inwalidztwa. Dostęp do Sieci może dotyczyć ludzi ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi. Rozwiązania dostępczości mogą również przynieść korzyści ludziom zdrowym. WAI International Program Office pomaga stworzyć forum gdzie przedstawiciele przemysłu, inwalidzi, naukowcy i rządy mogą pracować razem aby zidentyfikować wymagania dostępczości i stworzyć rozwiązania pod egidą Procesu W3C.

Działalność związana z WAI Technical
WAI Technical adresuje bariery związane z dostępczością do Sieci. Zapewnia aby cała gama technologii Sieci, od HTML do Sieci Semantycznej była dostępna. Bariery istnieją gdy technologie te nie posiadają cech niezbędnych dla użytkowników ze schorzeniami wzroku, słuchu, fizycznymi, kognitywnymi i neurologicznymi; lub gdy potencjał dostępu nie jest wdrożony w treściach Sieci lub aplikacjach.

niezależność od urządzeń - Device Independence - jest to działanie W3C skupiające się na:
1. metodach pomagania twórcom w tworzeniu stron i aplikacji, które będą wspierać niezależność urządzeń w taki spasób aby mogły być powszechnie stosowane.
2. metodach dzięki którym właściwości urządzeń są dostępne do użytku w przetwarzaniu powiązanym z zniezależnością urządzeń.
Ta sekcja wymaga uzupełnienia: http://www.w3.org/2001/di/

ERCIM - European Research Consortium for Informatics and Mathematics - Europejskie konsorcjum badań nad matematyką i informatyką. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów. Strona domowa ERCIM.

Uniwersytet Keio - Uniwersytet Keio został założony przez Yukichi Fukuzawa w 1858 roku. Większośc rekomendacji W3C powstaje we współpracy właśnie z tym uniwersytetem. Strona domowa Uniwersytetu Kei

Słownik polsko - angielski i angielsko - polski

external parsed entity - zewnętrzna encja przetwarzana
child element - element potomny
namespace - przestrzeń nazw