Sandardy sieciowe

Standardy sieciowe | Wallidacja

Rząd brytyjski i konsultacja dostępności

Rząd brytyjski wydał właśnie będący wynikiem konsultacji dokument o dostarczaniu witryn internetowych.

Nie jest on ukończony, ponieważ konsultacje kończą się dopiero 13 listopada (przypadkiem są to też moje urodziny...), ale i w swoim obecnym stanie nie jest to dokument zły. Zawiera przerobioną wersję specyfikacji PAS 78, stwierdza, że jedynym sposobem sprawdzenia dostępności witryny jest jej przetestowanie oraz wymaga jako minimum poziomu dostępności Level-AA WCAG 1.0. Dlatego też użycie prawidłowego kodu semantycznego staje się koniecznością:

Minimalnym poziomem dostępności dla wszystkich stron rządowych jest Level Double-A zgodny z dyrektywami W3C. Każda nowa witryna zatwierdzona przez Ministerialną Podkomisję ds. Działalności Publicznej i Usług musi pod względem publikacji stosować się do tych dyrektyw.

Istniejące samodzielnie witryny muszą uzyskać ten stopień dostępności do grudnia 2008. Witryny, które nie osiągną wyznaczonego poziomu zgodności będą musiały liczyć się z pozbawieniem nazwy domeny .gov.uk.

Jeżeli spełnianie tych wymogów będzie rzeczywiście nadzorowane (a nie ma takiej gwarancji; osiągnięcia brytyjskich witryn nadal rozczarowują), to będzie się to wiązało z poważnymi konsekwencjami dla ludzi i firm obsługujących witryny. Przykładowo, twórcy systemów zarządzania zawartością będą musieli upewnić się, że ich produkty tworzą poprawny kod semantyczny oraz spełniają wymogi dyrektyw dostępności narzędzi autorskich (ATAG) tak, aby niepełnosprawny personel mógł używać takich programów przy publikacji:

Aby stworzyć dostępną witrynę internetową narzędzia autorskie muszą spełniać standardy dostępności zawartości stron www. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy organizacja będzie wykorzystywała system zarządzania zawartością (CMS) do automatycznego tworzenia zawartości. Należy to wziąć pod uwagę podczas nabywania narzędzi autorskich i CMS.

Aby umożliwić budowę zawartości osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności konieczne jest upewnienie się, że interfejs narzędzi autorskich lub CMS także jest dla nich dostępny. Podobnie jak dostępność brana jest pod uwagę podczas zlecenia stworzenia strony www, tak samo kryteria dostępności należy określać przy wyborze i zakupie tego rodzaju systemów.

Przyznam, że jestem dosyć sceptyczny jeżeli chodzi o drastyczne zmiany na rządowych witrynach, ale widać jednak, że coraz więcej będących w temacie członków rządu brytyjskiego rozumie, że niechętne dostosowywanie się do poziomu dostępności Level A WCAG 1.0 nie ma za wiele wspólnego z "dostępnością".

Powinno to też zapoczątkować kilka dyskusji wewnątrz organizacji sprzedających oprogramowanie. Podczas dyskusji na temat Sharepoint 2007 Microsoft otwarcie przyznał, że jego oprogramowanie nie będzie dostosowane do poziomu level A WCAG oraz nie będzie zgodne z ATAG przed wypuszczeniem nowych wersji w 2009 or 2010 roku.

Ilu sprzedawców oprogramowania CMS może tak naprawdę powiedzieć, że ich program jest zgodny z ATAG i tworzy prawidłowy kod bez wprowadzenia w nim poważnych przeróbek?

W lutym 2006 roku Krajowa Federacja Niewidomych podjęła działania prawne skierowane przeciwko sklepom Target, gdyż ich witryna internetowa nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych. Miesiąc później sprawa znalazła się w sądzie federalnym (na żądanie sklepów Target) zaś we wrześniu, po tym jak sklepom nie udało się umorzyć postępowania, NFB zaczęło domagać się zatwierdzenia powództwa grupowego.

Od tego czasu minął już rok i sprawa zdążyła przycichnąć, jednak sędzina Marilyn Hall Patel z sądu okręgowego w Kaliforni przyznała właśnie pozwowi status powództwa grupowego, co oznacza, że każdy niewidomy, który próbował korzystać z witryny Target.com może zostać powodem. Sędzina otworzyła też oddzielne postępowanie związane z mieszkańcami Kaliforni, ponieważ niedostępność witryny dla niepełnosprawnych może być niezgodna zarówno z prawem federalnym jak i stanowym.

Jak zauważyli juz Derek i Matt może być to przełomowa sprawa dotycząca dostępności w internecie na terenie USA. Na szczególną uwagę (przynajmniej według mnie) zasługuje fakt, że od momentu złożenia pozwu sklepy Targer zmodyfikowały swoją witrynę (chociaż nie w całości) w nadziei na odrzucenie zarzutów. Sędzina Patel nie ugięła się jednak.

Więcej na temat rozporządzenia sądu można przeczytać na stronach Associated Press, PC World oraz Ars Technica.

 

Tytuł oryginału:
UK government accessibility consultation
Autor:
Bruce Lawson
Data publikacji:
4 listopad 2007
Tłumaczenie wykonane przez:
Grupa robocza angielski team
Data tłumaczenia:
10 listopad 2007