Future Perfect Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Future Perfect Continuous
 3. Stosowanie czasu Future Perfect Continuous.
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Future Perfect Continuous to ostatni już czas z grupy czasów perfect. Przed zapoznaniem się z zawartością zaleca się uprzednie zaznajomienie się z poprzednimi czasami perfect (a szczególnie z czasem Present Perfect) ponieważ część zagadnień związanych z tworzeniem czasów perfect nie będzie tu poruszana. Czas Future Perfect Continuous jest czasem dość skomplikowanym pod względem budowy jednak zasady jego użycia są dość proste. Nie jest to czas zbyt często używany w języku angielskim i początkujący raczej nie będą mieli wielu okazji aby się z nim spotkać. Niemniej wyrażenie pewnych aspektów językowych wymaga użycia właśnie tego czasu, stąd też jego znajomość będzie potrzebna bardziej zaawansowanym.

Konstrukcja czasu Future Perfect Continuous


Zdania twierdzące

Zdania twierdzące w czasoe Future Perfect Continuous budujemy za pomocą aż trzech czasowników posiłkowych: czasownika posiłkowego will, po którym umieszczamy czasownik posiłkowy have a następnie czasownik posiłkowy been. Czasownik główny w formie pierwszej z końcówką -ing umieszczany jest po czasowniku posiłkowym been. Czasowniki posiłkowe will, have oraz been w czasie Future Perfect Continuous są nieodmienne, czyli nie zmieniają się w zależności od osoby podmiotu. Cała konstrukcja wydaje się być dość złożona jednak zerknięcie na wzór przedstawiony poniżej powinno rozjaśnić sytuację.

Przykładowe zdania w czasie Future Perfect Continuous:

 • By January I will have been working for you company for one year. [Od stycznia będę pracować dla waszej firmy już rok.]
 • By next Monday they will have been living together for 3 weeks. [Od przyszłego poniedziałku będą mieszkać razem już 3 tygodnie]
 • By noon she will have been driving for 12 hours without a break. [Od południa będzie prowdzić już 12 godzin bez przerwy.]

will + have + been + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Perfect Continuous - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will
will
will
will
will
will
will
will
have
have
have
have
have
have
have
have

been
been
been
been
been
been
been
been

working
working
working
working
working
working
working
working
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.
for two weeks.

Pytania

Tworzenie pytań w czasie Future Perfect Continuous podobnie jak w większości czasów angielskich umożliwia inwersja, czyli zamiana kolejności podmiotu zdania i czasownika posiłkowego will. Zauważ że czasowniki posiłkowe been oraz have pozostają na swoich miejscach.

Przykładowe pytania w czasie Future Perfect Continuous:

 • How long will she have been working for him by Christmas? [Od świąt jak długo będzie już dla niego pracować?]
 • Will they have been living here for a month by Friday? [Czy od piątku będą tu mieszkać już od miesiąca?]

Will + podmiot + have + been + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Perfect Continuous - pytania
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
I
you
he
she
it
we
you
they
have
have
have
have
have
have
have
have
been
been
been
been
been
been
been
been
working
working
working
working
working
working
working
working
here for a month?
here for a month?
here for a month?
here for a month?
here for a month?
here for a month?
here for a month?
here for a month?

 

Przeczenia

Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous tworzymy poprzez dodanie wskazującego na negację słowa not po czasowniku posiłkowym will (will not). Bardzo często występuje w języku skrócona forma will not - won't.

Przykładowe przeczenia w czasie Future Perfect Continuous:

 • You're wrong, I will not have been sailing for half a year by the end of the week. [Mylisz sie, z końcem tygodnia nie będę żeglować już od pół roku.]
 • They won't have been fighting in Iraq for six months by the end of the year. [Z końcem roku nie będą walczyć w Iraku od 6 miesięcy.]

Will + not + have + been + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Perfect Continuous - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
have
have
have
have
have
have
have
have
been
been
been
been
been
been
been
been

working
working
working
working
working
working
working
working

here for a month.
here for a month.
here for a month.
here for a month.
here for a month.
here for a month.
here for a month.
here for a month.


Stosowanie czasu Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous jest stosowany do wyrażania tylko jednego aspektu językowego. Służy on do tworzenia zdań, w których podkreślane jest trwanie danego wydarzenia lub czynności przez pewnien okres czasu aż do danej chwili w przyszłości:

 • I will have been working as a miner for 6 years by September. [Od września będę pracować jako górnik już od szściu lat.] - podkreślamy czas pracy (6 lat) jaki upłynie od jej rozpoczęcia do określonej chwili przyszłej (początku września).
 • By the end of the week these criminals will have been at large for 5 days. [Z końcem tygodnia ci przestępcy będą na wolności już od 5 dni] - czas spędzony na wolności (5 dni) jaki upłynie od chwili ucieczki do końca przyszłego tygodnia.

Uwagi i wyjątki

Zwróć uwagę na fakt, że choć trwanie czynności w czasie Future Perfect Contuinuous określamy tylko do pewnej chwili w przyszłości wcale nie oznacza to, że dana czynnośc będzie wtedy zakończona. Do podkreślenia zakończenia czynności w określonej chwili przyszłości służy czas Future Perfect lub struktura will/shall a nawet czas Present Simple lub Present Continuous.

Porównaj zdania:

 • I will finish my project on Sunday [Skończę mój projekt w niedzielę] - precyzyjnie określona chwila ukończenia projektu.
 • I will have finished my project by Sunday [Skończę mój projekt najpóźniej w niedzielę] - trochę mniej precyzyjne określenie czasu ukończenia projektu, niedziela lub wcześniej.
 • I will have been working on my project for a month by Sunday [W niedzielę będę już pracować od miesiąca nad moim projektem] - podkreślamy czas trwania pracy, po niedzieli praca może oczywiście trwać dalej, nie musi się kończyć.

Uwaga: Informacje na temat tworzenia trzeciej formy czasownika (past participle) znajdują się w dziale dotyczącym czasu Present Perfect zaś informacje na temat dodawania końcówki -ing w dziale dotyczącym czasu Present Continuous.

Uwaga: odpowiednik czasu Future Perfect Continuous w języku poslkim może wydawać się dość dziwny. Jest to spowodowane brakiem podobnej konstrukcji gramatycznej w języku polskim.