Future Continuous

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Konstrukcja czasu Future Continuous
 3. Stosowanie czasu Future Continuous
 4. Uwagi i wyjątki

Wstęp

Czas Future Continuous to kolejny czas progresywny (progressive tense). Jest on w konstrukcji i zastosowaniu bardzo zbliżony do swoich odpowiedników przeszłych i teraźniejszych czyli Past Continuous i Present Continuous. Jeśli te czasy nie są ci obce z pewnością łatwiej przyjdzie ci opanować ten czas. Poniżej zaprezentowano zasady konstrukcji czasu Future Continuous oraz jego zastosowanie. Na końcu zawarto dodatkowe uwagi i wyjątki.

Konstrukcja czasu Future Continuous


Zdania twierdzące

Zdania twierdzące z czasu Future Continuous budujemy za pomocą czasownika posiłkowego will po którym umieszczamy czasownik posiłkowy be a następnie czasownik główny w formie pierwszej z końcówką -ing. Czasownik posiłkowy be w czasie Future Continuous jest nieodmienny, czyli nie zmienia się w zależności od osoby podmiotu.

Przykładowe zdania w czasie Future Continuous:

 • I will be performing in Warsaw next month. [W przyszłym miesiącu będę występować w Warszawie]
 • Tomorrow at 6 she'll be working at her office. [Jutro o 6tej będzie pracować w swoim biurze]
 • During summer they will be travelling around the world. [Latem będą podróżować dookoła świata]

will + be + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Continuous - twierdzenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will
will
will
will
will
will
will
will
be
be
be
be
be
be
be
be
writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.

Pytania

Tworzenie pytań w czasie Future Continuous podobnie jak w większości czasów angielskich umożliwia inwersja, czyli zamiana kolejności podmiotu zdania i czasownika posiłkowego will. Zauważ że czasownik posiłkowy be pozostaje na swoim miejscu.

Przykładowe pytania w czasie Future Continuous:

 • Will she be staying with us this evening? [Czy zostanie z nami wieczorem?]
 • Will they be dining at 7? [Czy o 7 będą jedli kolację?]
 • Will you be repairing your car tomorrow? [Czy będziesz jutro naprawiał swój samochód?]

Will + podmiot + be + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Continuous - pytania
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
Will
I
you
he
she
it
we
you
they
be
be
be
be
be
be
be
be
writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing
letters?
letters?
letters?
letters?
letters?
letters?
letters?
letters?

Przeczenia

Przeczenia w czasie Future Continuous tworzymy poprzez dodanie wskazującego na negację słowa not po czasowniku posiłkowym will (will not). Bardzo często występuje w języku skrócona forma will not - won't.

Przykładowe przeczenia w czasie Future Continuous:

 • I will not be having dinner in the evening. [Nie będę jadł wieczorem kolacji]
 • She won't be sleeping tonight. [Dziś w nocy nie będzie spała]
 • They won't be sailing before noon. [Nie będą żeglować przed południem]

Will + not + be + czasownik w I-szej formie + -ing


Future Continuous - przeczenia
I
You
He
She
It
We
You
They
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
will not / won't
be
be
be
be
be
be
be
be

writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing
writing

letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.
letters.


Stosowanie czasu Future Continuous

Czas Future Continuous jest stosowany do wyrażania następujących aspektów:

 1. Do wyrażania zdarzeń przyszłych, które będą trwały w określonej chwili przyszłości:
 • Have a safe journey. I'll be thinking of you. [Bezpiecznej podróży. Będę o tobie myśleć]
 • Next Sunday I'll be sunbathing and swimming in the ocean. [W przyszłą niedzielę będę się opalać i pływać w oceanie]
 • He won't be able to come at 6 because he will be working. [Nie da rady przyjść o 6tej bo będzie wtedy pracował.]
 1. Do wyrażania zdarzeń z góry ustalonych lub takich, które zgodnie z oczekiwaniami powinne się wydarzyć. W wyrażeniu nie ma wtedy aspektu osobistej intencji:
 • You'll be hearing from our lawyers soon. [Nasi prawnicy odezwą się wkrótce]
 • The president will be visiting your departament at the same time next week. [Prezes odwiedzi wasz dział w przyszłym tygodniu o tej samej porze]
 1. Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych:
 • Don't call them now. They'll be working. [Nie dzwoń do nich teraz, napewno pracują.]
 • It's too late to send a car for him. His plane will be landing as we speak. [Za późno żeby wysłać po niego samochód. Jego samolot właśnie ląduje.]
 1. Do uprzejmego pytania o plany na przyszłość:
 • Will you be dining with us this evening? [Czy będziesz jeść z nami kolację dziś wieczorem?]
 • Will you be using the computer today? [Czy zamierzasz korzystać dziś z komputera?]

Uwagi i wyjątki

Do formułowania uprzejmych zapytań należy używać właśnie czasu Future Continuous. Pokazujemy wtedy, że nie chcemy w żaden sposób wpływać na decyzję pytanego a jedynie poznać jego zamiary. Użycie struktury going to wyraża natomiast pewien nacisk na pytanego sugerując, że zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi pozytywnej. Z kolei użycie struktury will wiąże się z wydawaniem poleceń lub rozkazów, i choć cześto mogą być one zakończone słowem 'please' w żadnym wypadku nie jest to prośba o wyrażenie czyjejś opinii.

Porównaj poniższe przykłady:

 • Will you be staying with us for a dinner? [Czy zamierzasz zostać z nami na kolację?] - Uprzejme pytanie o plany pytanego ale bez narzucania się w żaden sposób.
 • Are you going to stay with us for a dinner? - Wyrażamy w ten sposób, że będzie nam bardzo miło jeśli pytany zostanie na kolację.
 • Will you stay with us, please? [Czy możesz proszę zostać z nami?] - W ten dość zawoalowany sposób nakazujemy pytanemu zostać.

Uwaga: Możliwe jest również użycie formy going to w czasie Future Continuous do wyrażania naszych zamiarów związanych z określoną chwilą przyszłości. Przykładowo: I'm going to be working all night long. [Zamierzam pracować przez całą noc]. Więcej informacji na temat budowy i stosowania struktury going to można znaleźć tutaj.